เงื่อนไขการสั่งซื้อ
*** เงื่อนไขข้อตกลง ในการจัดส่งเป็นไปตาม ข้อตกลงของบริษัทขนส่งนั้นๆ ***


logoให้บริการรับคำสั่งซื้อสินค้า เปิดให้บริการ 24 hr ผ่านทาง Website หรือ โทร 094-3262525 , 034- 846752  (เฉพาะเวลาทำการ)
กรณีสอบถามข้อมูลสินค้า แจ้งการชำระสินค้า รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Powersupply , Led driver , Enclose Switching Power Supply , DC/DC Converter , Adaptor , Other
เปิดให้บริการ Call-Center จันทร์ – เสาร์ เวลา8.30 น. – 17.30 น.
ติดต่อ www.powersupplydd.com โทร 094-3262525 , 034-846752

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สินค้าประเภท Powersupply , Led driver , Enclose Switching Power Supply , DC/DC Converter , Adaptor
เมื่อสั่งสินค้าและชำระเงินแล้ว ทาง www.powersupplydd.com จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้า

ทาง E-mail หรือ สามารถตรวจดุสถานการณ์สั่งซื้อของท่านผ่านทางระบบสมาชิกของเรา (ดูเพิ่มเติมได้ที่หน้าวิธีการสั่งซื้อ) www.powersupplydd.com/process

 

เงื่อนไขและการจัดส่ง

– ทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าโดย EMS ภายในวันถัดไป (หลังยืนยันรายการสั่งซื้อแล้ว) สินค้าจะส่งไปถึงลูกค้า 2-3 วัน (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับไปรษณีย์ โดยสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าหลังการฝากส่ง 24 ชั่วโมง

ได้ที่  http://track.thailandpost.co.th/track/Default.aspx

 

หมายเหตุ

– การสั่งซื้อสินค้า Onlineกับ www.powersupplydd.com หากสินค้าไม่พร้อมส่งเนื่องด้วยสิ้นค้าจำนวนไม่พอ หรือ สาเหตุอื่นๆ ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินคืนให้กับลูกค้า

– การส่งสินค้าโดย EMS ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในการสูญหายของสินค้า กรณีมีผู้เซ็นต์รับสินค้าโดยที่ไม่ใช่ผู้สั่งซื้อสินค้า

– ที่อยู่สำหรับการส่ง EMS จะต้องมีผู้เซ็นต์รับสินค้า หากสินค้าไม่ถึงมือผู้รับสินค้า และสินค้าถูกส่งกลับมาที่บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บค่าบริการจัดส่งสินค้าในการส่งสินค้าให้กับลูกค้าเป็นครั้งที่ 2 หรือครั้งถัดไป โดยลูกค้าจะต้องชำระค่าส่งสินค้าตามจริง ก่อนการนำสินค้าส่งกลับอีกครั้งทาง EMS

 

เงื่อนไขการรับสินค้า

เอกสารที่จะต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับสินค้า

  • บัตรประชาชนตัวจริง จะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้รับสินค้า
  • กรณีให้ผู้อื่นรับสินค้าแทน ผู้รับสินค้าแทน จะต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของตนเอง และผู้สั่งซื้อพร้อมสำเนาโดยระบุชื่อผู้รับสินค้าแทนในสำเนาบัตรประชาชนของผู้สั่งซื้อ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับสินค้าแทน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับสินค้า
  • กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนเซ็นต์รับสินค้า

 

เงื่อนไขการชำระเงิน
  • เมื่อลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าแล้ว ว่าด้วยวิธีการใด ไม่สามารถดำเนินการยกเลิกการสั่งซื้อได้
  • กรณีเลือกชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงิน จะต้องทำการโอนเงินชำระค่าสินค้าภายใน 2 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าการสั่งสินค้าถูกยกเลิก และหากต้องการสั่งซื้อสินค้า จะต้องทำรายการสั่งซื้อมาอีกครั้ง เนื่องจากสินค้าอาจไม่มีจำหน่าย
  • กรณีโอนเงินเข้าบัญชีกรุณา แจ้งการชำระเงินผ่านหน้าเว็บ หรือ ยืนยันการชำระเงินได้จาก Email ที่ส่งกลับไปให้ลูกค้า ภายใน 2 วันหลังการสั่งซื้อสินค้า

 

เงื่อนไขค่าบริการจัดส่งสินค้า

Print

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

สินค้ามีการรับประกันโดยผู้ผลิต (Meanwell) ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละ รุ่นของสินค้า โดยสามารถติดต่อได้ที่

www.powersupplydd.com/contact (ในหน้า ติดต่อ/แจ้งปัญหา) หรือ โทร 094-3262525 , 034-846752

 

Trading Name       : Entech Electronics Co.,Ltd.

Address

Head Office           : 115/1 Moo 2, SuanLuang,  Krathumban, SamutSakorn, Thailand 74110. Tel. (6634)846-752  Fax. (6634)846-753

 

เงื่อนไขการคืนเงิน

เนื่องจากการสั่งซื้อสินค้า เป็นระบบอัตโนมัติ เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อมาแล้ว และหากบริษัทฯไม่พร้อมส่งสินค้า เนื่องจากสินค้าหมด หรือเนื่องมาจากสาเหตุอื่น เช่น ระบบขัดข้อง ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้กับลูกค้าตามข้อกำหนด ดังนี้

  1. ชำระค่าสินค้าแล้ว ในการยกเลิกการสั่งซึ้งเกิดจากข้อผิดพลาดของระบบหรือสินค้าไม่พร้อมส่ง ทางบริษัทจะคืนเงินให้กับลูกค้าภายใน 3-7 วันทำการ

**ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่โอนเงินคืนหากไม่ได้รับเอกสารครบถ้วน**

หมายเหตุ
• กรณีลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ไม่สามารถดำเนินการยกเลิกการสั่งซื้อได้
• กรณีโอนเงินเข้าบัญชีกรุณาแจ้งยืนยันการชำระเงิน ผ่านหน้าเว็บ www.powersupplydd.com/check-out

 

หมายเหตุ

– การสั่งซื้อสินค้า Online หากสินค้าไม่พร้อมส่ง ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินคืนให้กับลูกค้า ภายใน 3-7 วันทำการ
– การส่งสินค้าโดย EMS ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในการสูญหายของสินค้า กรณีมีผู้เซ็นต์รับสินค้าโดยที่ไม่ใช่ผู้สั่งซื้อสินค้า
– ที่อยู่สำหรับการส่ง EMS จะต้องมีผู้เซ็นต์รับสินค้า หากสินค้าไม่ถึงมือผู้รับสินค้า และสินค้าถูกส่งกลับมาที่บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บค่าบริการจัดส่ง
-สินค้าในการส่งสินค้าให้กับลูกค้าเป็นครั้งที่ 2 หรือครั้งถัดไป โดยลูกคจะต้องชำระค่าส่งสินค้าตามจริง ก่อนการนำสินค้าส่งกลับอีกครั้งทาง EMS